صفحه شخصی مرتضی مهری   
 
نام و نام خانوادگی: مرتضی مهری
استان: خراسان شمالی - شهرستان: اسفراین
رشته: کارشناسی معماری
شغل:  کارمند
تاریخ عضویت:  1392/09/21