صفحه شخصی مرتضی مهری   
 
نام و نام خانوادگی: مرتضی مهری
استان: خراسان شمالی - شهرستان: اسفراین
رشته: کارشناسی معماری
شغل:  کارمند
تاریخ عضویت:  1392/09/21
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
11   نظر / همه نظرات